Afdeling Groningen

Welkom

De afdeling Groningen is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

De afdeling Groningen is ontstaan door fusie van de afdelingen Centraal Groningen en Regio Groningen.

Klik HIER voor de Statuten van de afdeling Groningen, opgericht op 31 december 2014.