Afdeling 't Gooi e.o.

De afdeling Het Gooi e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Cobben , De heer R.F.W. (Ronald)

Mokveld Bouw & Onderhoud B.V.

bestuurslid

Bon , De heer dr. S.J.L. (Stefan)

Aannemersbedrijf B. Bon B.V.

bestuurslid

Cleef , De heer M. (Michiel) van

Gijs & van Cleef B.V.

bestuurslid

Slokker , De heer M. (Marcel)

Aannemersbedrijf H.J. Slokker B.V.

penningmeester

Baartman , De heer B.M.

BV Aannemingsbedrijf BTZ

Lid

Zijlstra , De heer V. (Vincent)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

ambtelijk secretaris

Meeder-Van Asch , Mevrouw A.M. (Annelies)

Bouwend Nederland, Afdeling Het Gooi e.o.