Afdeling 't Gooi e.o.

De afdeling Het Gooi e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Lid worden?

Dank voor uw interesse in onze vereniging! 

Als lid profiteert u naast optimale belangenbehartiging ook van onze financiële ledenvoordelen, een gratis adviesdienst, kosteloos gebruik van bouwweer en nog veel meer. Meld u dus vandaag nog aan!

10 redenen om lid te worden

 1. Ondersteuning bij bedrijfsvoering;
  Actuele informatie voor vereenvoudiging en verbetering van uw bedrijfsvoering via nieuwsbrieven en de website www.bouwendnederland.nl.
 2. Kosteloos gebruik uitgebreide bouwweerinformatie;
  Uitgebreide bouwspecifieke weersinformatie op uw bouwlocatie en dagelijkse nieuwsvoorziening over de branche via de website.
 3. Gratis adviesdienst;
  Bouwend Nederland Advies; telefonische helpdesk, waar u dagelijks met uw vragen op het gebied van arbeidszaken, cao, sociale verzekeringen en juridische aangelegenheden terecht kunt en zeer snel antwoord en ondersteuning krijgt én tweedelijns voorlichting door deskundige adviseurs tegen kostprijs.
 4. Keuze uit vele financiële ledenvoordelen;
  Een groot aantal financiële ledenvoordelen met kortingsregelingen en/of speciaal voor de bouw en infra ontwikkelde voorwaarden, waardoor u uw contributie geheel of gedeeltelijk kunt 'terugverdienen'.
 5. Uw belangen optimaal behartigd;
  Belangenbehartiging van de bedrijfstak op lokaal, regionaal en landelijk niveau op het gebied van wet- en regelgeving en beleidszaken als ruimtelijke ordening, milieu, onderwijs en aanbesteding.
 6. Spreekuren Sociale zaken dichtbij;
  Spreekuren sociale zaken bij u in de buurt, waar u terecht kunt met uw specifieke vragen op het gebied van arbeidszaken en sociale verzekeringen.
 7. Altijd op de hoogte van de markt;
  Kennisoverdracht in lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten.
 8. Uitwisselen van ervaringen met collega's;
  Ervaringsuitwisseling door ontmoetingen met uw naaste collega's.
 9. Vergelijk uw prestaties;
  Uw prestaties vergelijken met die van uw collega's in dezelfde omzetklasse, door middel van benchmark en ondersteuning bij de verbetering van uw bedrijfsprestaties.
 10. Deelname aan kwaliteitslabels;
  De mogelijkheid om u te onderscheiden in de markt door deelname aan diverse kwaliteitslabels, zoals BouwGarant en Klantgericht Bouwen, die Bouwend Nederland mee in de markt zet en ondersteunt.