Afdeling IJmond - Kennemerland

De afdeling IJmond - Kennemerland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Putter , De heer ing. A.J.T. (Arjan)

Aannemersbedrijf J.M. Putter

bestuurslid

Driel , De heer J. (Jaap) van

Wijcker Infra b.v.

Lid

Heezen , De heer R. (Ruben)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

penningmeester

Nelis , De heer C.B.J. (Cees)

C. Nelis bouw & ontwikkeling Heemskerk B.V.

Lid

Stolk , De heer J. (Jan)

De Branding Holding B.V.

Lid

Veld , Mevrouw M.R. (Mona)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord