Afdeling IJmond - Kennemerland

De afdeling IJmond - Kennemerland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

De afdeling IJmond - Kennemerland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met Bouwmensen (samenwerkingsverband) worden onderhouden, evenals het contact met de opleidingsinstituten in de regio. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

De afdeling IJmond - Kennemerland behartigt de belangen voor circa vijfentwintig lidbedrijven.
De aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U-sector) zijn actief op de woningmarkt met alle specialiteiten maar bouwen ook bedrijfspanden, winkels, scholen, kantoren en sporthallen. Sommige bedrijven richten zich met name op onderhoud, verbouwingen of zijn gespecialiseerd in de restauratie van monumentale panden. De aannemers in de grond- weg en waterbouw (GWW-sector) leveren wegen- en waterbouwkundige, werken maar ook bestratingen, civiele betonbouw, funderingen en rioleringen.

De bedrijfsgrootte van deze bedrijven varieert van een bedrijf met minder dan vijf personeelsleden tot een bedrijf met meer dan 200 werknemers. Allen zijn professionele ondernemingen die zich als kwalitatieve bouwers willen onderscheiden in de markt. Veel bedrijven investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsprocessen middels gecertificeerde kwaliteitssystemen (ISO, Erkend Hoofdaannemer, VCA). De meeste bedrijven bieden de opdrachtgever de mogelijkheid om een bouwopdracht onder verzekerde garanties uit te laten voeren (GIW, Bouwgarant). Driekwart van de aangesloten leden is tevens een Erkend Leerbedrijf, dat leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs in de praktijk opleidt.