Afdeling Limburg

De afdeling Limburg is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden en opleidingsinstituten worden onderhouden. Bij activiteiten/bijeenkomsten van de afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Nieuws & actualiteit