Afdeling Limburg

De afdeling Limburg is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden en opleidingsinstituten worden onderhouden. Bij activiteiten/bijeenkomsten van de afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Kreugel , De heer J.C. (John)

Heijmans Utiliteit Eindhoven

bestuurslid

Mobers , De heer R. (Rene)

Bouwmensen Limburg B.V.

bestuurslid

Roost , De heer H.J. (Huibert)

Aannemersbedrijf Haex B.V.

bestuurslid

Schijns , De heer ing. A.J.F. (Fons)

BAS Bouw B.V.

bestuurslid

Smolenaers , De heer R. (Raymond)

Smolenaers Bouw Systems B.V.

bestuurslid

Vlassak , De heer J.J.A.M. (Jack)

Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V.

bestuurslid

Wijen , De heer R.P.G. (Ron)

Bouwbedrijf Teng Wijen B.V.

penningmeester

Smeets , De heer R. (Roger)

Bouwbedrijven Jongen B.V.

ambtelijk secretaris

Eijndhoven , Mevrouw J.T. (Hanneke) van

Bouwend Nederland, Afdeling Limburg