Afdeling Limburg

De afdeling Limburg is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden en opleidingsinstituten worden onderhouden. Bij activiteiten/bijeenkomsten van de afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Contactgegevens

Secretaris van de afdeling is Hanneke van Eijndhoven. U kunt haar bereiken via:

E limburg@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Limburg op Facebook

Zie hier voor haar verdere gegevens.