Afdeling Lingestreek

De afdeling Lingestreek is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Huisman , De heer C.W. (Kees)

BM Utiliteit B.V.

bestuurslid

Dodewaard , De heer ing. A. (Albert) van

Aannemingsbedrijf C. van Dodewaard B.V.

bestuurslid

Helden , De heer W. (Wim) van der

Aannemersbouwbedrijf Van der Helden B.V.

bestuurslid

Mesu , De heer J.

Aannemersbedrijf J. Mesu v.o.f.

penningmeester

Baaijen , De heer W.G.G. (Wim) van

Aannemersbedrijf Van Baaijen BV

secretaris X

Kil , De heer E.K. (Eddy)

Bouwend Nederland, Afdeling Lingestreek