Afdeling Midden-Holland

De afdeling Midden-Holland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

Contactgegevens

Afdeling Midden Holland
Secretariaat Regio Randstad Noord
Muzenplein 9
1077 WC Amsterdam
t +31 (0)20 575 67 00
Joost Swaan, j.swaan@bouwendnederland.nl.