Afdeling Midden Zuid-Holland

De afdeling Midden Zuid-Holland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven in de regio rondom Den Haag, Delft en Zoetermeer.De afdeling is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met bouwopleidingsbedrijven worden onderhouden, evenals het contact met het beroepsonderwijs. In de afdeling ontmoet u collega's en kunt u praktijkervaring uitwisselen.