Afdeling Noord-Holland-Noord

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de afdelingen Bouwend Nederland afdeling NHN en Bouwend Nederland afdeling West-Friesland gefuseerd. De nieuwe afdeling gaat verder onder de naam Bouwend Nederland afdeling NHN.
Afdeling Noord-Holland-Noord is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

ACTIE TIMMERDORPEN

Nog eventjes en de timmerdorpen in het gebied Noord-Holland Noord gaan weer van start. Net als voorgaande jaren sponsort afdeling NHN elk timmerdorp met een bouwbon ter waarde van € 100,- die zij kan besteden bij een vestiging van Bouwcenter Rab die er nog eens 10% extra korting bovenop doet.

Daarnaast sponsort afdeling NHN samen met Espeq de timmerdorpen met een techniekbrochure voor ieder kind. In 2017 is de techniekbrochure in een nieuw jasje gestoken. Met deze brochure wil Bouwend Nederland de bouw op een vrolijke en speelse wijze zowel onder de kinderen als hun ouders promoten. Jonge leerling-timmermannen vertellen waarom zij voor de bouw hebben gekozen, Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouwend Nederland, heeft het voorwoord geschreven. Ondernemers in de regio vertellen over de behoefte aan jonge vaklieden en natuurlijk staat er een prijsvraag in. Onder de goede inzenders wordt een dagje Efteling verloot. 

Kortom een prachtige brochure waar we heel trots op zijn. Klik op hier om in de brochure te kunnen bladeren.
Voor meer informatie over actie timmerdorpen verwijzen wij naar het persbericht dat in juli 2017 naar diverse regionale kranten is verstuurd.

Klik op hier 

Techniekbus Espeq