Afdeling Noord-Holland-Noord

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de afdelingen Bouwend Nederland afdeling NHN en Bouwend Nederland afdeling West-Friesland gefuseerd. De nieuwe afdeling gaat verder onder de naam Bouwend Nederland afdeling NHN.
Afdeling Noord-Holland-Noord is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Min , De heer drs. ir. Th.Y. (Dick)

Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.

vice-voorzitter

Vreeker , De heer J.C. (Jan)

Dol Bouwbedrijf B.V.

bestuurslid

Borst , De heer ir. ing. C.P.A. (Cornel)

A.C. Borst Bouw B.V.

bestuurslid

Dirks , De heer R.J. (René)

Aannemingsbedrijf P. Dirks en Zn. B.V.

bestuurslid

Haring , De heer D.M. (Dennis)

Invano Bouw

bestuurslid

Konijn , De heer P. (Peter)

Bouwbedrijf Ted Groot B.V.

bestuurslid

Ooms , De heer P.J. (Piet-Jan)

Ooms Bouw & Ontwikkeling B.V.

Lid

Neef , Mevrouw mr. A.L. (Lenneke)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

penningmeester

Snoek-Buis , Mevrouw M.A.C. (Marieke)

Bouw- en Aannemersbedrijf Snoek B.V.

secretaris afdeling

Bakker-Heddes , Mevrouw P. (Paulien)

Bouwend Nederland, Afdeling Noord-Holland Noord

secretaris afdeling

Pouwels , De heer ing T.X. (Timon)

Van de Bult Grond-, Weg- en Waterbouw bv