Afdeling Noord-Holland-Noord

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de afdelingen Bouwend Nederland afdeling NHN en Bouwend Nederland afdeling West-Friesland gefuseerd. De nieuwe afdeling gaat verder onder de naam Bouwend Nederland afdeling NHN.
Afdeling Noord-Holland-Noord is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Vacature Ambtelijk Secretaris 1

Ter uitbreiding van ons kantoor in Heerhugowaard zijn wij op zoek naar een:
Ambtelijk Secretaris 1 (circa 20 uur per week)
De Ambtelijk Secretaris 1 verricht secretariaatswerkzaamheden voor het bestuur van Bouwend Nederland afdeling NHN en valt rechtstreeks onder de voorzitter (dagelijks en algemeen bestuur). Hij/zij is verantwoordelijk voor het secretariaat en geeft leiding aan de Ambtelijk Secretaris 2.