Afdeling Noord-West-Utrecht

De afdeling Noord-West-Utrecht is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Mulckhuyse , De heer C. (Cor)

C. Mulckhuyse Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.

vice-voorzitter

Paardenkooper , De heer C.A.

B.V. Bouwbedrijf A.C. Paardenkooper

bestuurslid

Hartog , De heer ing. J. (Jan) den

Bouw- en Aannemersbedrijf J.P. den Hartog & Zn. B.V.

bestuurslid

Walbeek , De heer A.R. (Roelof) van

Bouw- en aannemersbedrijf van Walbeek

penningmeester

Scheppingen , De heer R.A.H. (Rob) van

Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.

Lid

Zijlstra , De heer V. (Vincent)

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

ambtelijk secretaris

Cobben-Janmaat , Mevrouw J.E. (Nannie)

Bouwend Nederland, Afdeling Noordwest Utrecht