Afdeling Oost Brabant e.o

De afdeling Bouwend Oost Brabant e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Joelka van Daal
Verenigingsmanager

Reitseplein 1
Postbus 848
5000 AV Tilburg
Tel: 06- 45 18 03 03                                                                                                                 

Email: j.vandaal@bouwendnederland.nl 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/joelkavandaal/

LinkedIn Afdeling Oost Brabant e.o.: www.linkedin.com/company/27200097/admin/updates/