Afdeling Utrecht e.o.

De afdeling Utrecht e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Waar kan Bouwend Utrecht u mee van dienst zijn?

Binnen Bouwend Nederland zijn ruim 60 afdelingen actief. De afdelingen treden op lokaal niveau als gesprekspartner op voor gemeentelijke instanties en behartigen uw belangen op lokaal niveau. De afdelingen onderhouden daarnaast ook contacten met onder meer de opleidingsbedrijven, in ons geval Bouwmensen Utrecht. We hebben een actief en uiteenlopend programma dat afgeleid is van het landelijk Bouwend Nederland-beleid. We organiseren workshops, themabijeenkomsten, spreekuren sociale zaken en bijeenkomsten met personeelsfunctionarissen van bouw- en infrabedrijven. Het ontmoeten van collega’s en het uitwisselen van vakkennis, praktijkervaringen en praktische ondernemingszaken staat centraal.

Gemeentelijke bouwoverleggen

Een delegatie van bestuursleden en vaak ook afdelingsleden tesamen met een Bouwend Nederland vertegenwoordiger uit de regio voeren overleg met verschillende gemeentes binnen de afdeling, waaronder Houten, Utrecht en Nieuwegein. Er zijn algemene bouwoverleggen, maar ook overleggen specifiek gericht op constructieve veiligheid en ondernemend aanbesteden. 

Heeft u strubbelingen met gemeentes of agendapunten voor deze overleggen, stuur dan een mail aan utrecht@bouwendnederlandafdeling.nl

Nutsbedrijven

Ook problemen met nutsbedrijven kunt u bij ons kwijt. Stuur uw concrete meldingen aan utrecht@bouwendnederlandafdeling.nl 

LinkedIn

Er is een Linkedin groep van Bouwend Utrecht leden. Meldt u aan bij deze groep. U kunt hier met uw collega’s contact onderhouden over bijvoorbeeld in- en uitleen van personeel, het lenen van materiaal en materieel, machines, technische problemen, uitbesteden van werk dat normaal naar diverse onderaannemers gaat, etc. Wordt lid van Bouwend Utrecht!