Afdeling Utrecht e.o.

De afdeling Utrecht e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Interessante publicaties

    Uitblinkers in de bouw - BDO

    27 oktober 2015

    Het geheim van de uitblinkers wordt ontrafeld door BDO in een rapport met succesfactoren in de Nederlandse bouwsector.

    Download