Afdeling Zeeland

De afdeling Zeeland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

De leden van Bouwend Nederland Afdeling Zeeland verschillen onderling qua bedrijfsactiviteiten en bedrijfsgrootte. Ondanks deze verschillen zijn zij zich ervan bewust dat bundeling van krachten leidt tot een sterke belangenbehartiging voor de branche als geheel en voor de aangesloten lidbedrijven. Deze kracht wordt nog versterkt door het feit dat de afdeling de volledige provincie bestrijkt; één provincie, één belangenbehartiger. De lokale en provinciale belangenbehartiging richt zich met name op de beleidsvelden bouw- en inframarkt en onderwijs. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de positie van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf.