Afdeling Zeeland

De afdeling Zeeland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Bouwend Nederland Afdeling Zeeland heeft de ogen op de toekomst gericht. Met tal van aansprekende projecten en de uitdaging om jongeren blijvend te interesseren voor het vak, is er volop werk voor handen. Daarnaast is Bouwend Nederland Afdeling Zeeland een belangrijke kennispartner. De afdeling biedt leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en bevordert de onderlinge uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en ondernemerszaken.

Meer informatie over de Afdeling Zeeland kunt u vinden op www.bouwendzeeland.nl