Afdeling Zeeland

De afdeling Zeeland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Bouwend Nederland Afdeling Zeeland vertegenwoordigt bouw- en infrabedrijven in Zeeland. Kenmerkend voor deze afdeling is de variatie in grootte van de lidbedrijven; de leden hebben een omzet uiteenlopend van 500 duizend euro tot 50 miljoen euro en meer. Ook de activiteiten, op het gebied van bouw en infra, lopen sterk uiteen. Jonge bouwondernemers vormen onder de naam Jong Bouwend Nederland, kern Zeeland een aparte vereniging.

Meer informatie over de Afdeling Zeeland kunt u vinden op www.bouwendzeeland.nl