Afdeling Zuid Oost Gelderland

De afdeling Zuid Oost Gelderland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten en initiatieven. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Melchels , De heer R.J.M. (Rob)

Van Gameren Aannemersbedrijf B.V.

bestuurslid

Postma , De heer N.H.G. (Niek)

Postma Bouw & GWW BV

bestuurslid

Spann , De heer ing. W.J.G. (Willem)

Aannemingsbedrijf Spann B.V.

bestuurslid

Ubbink , Mevrouw C.J. (Carolien)

Bouwbedrijf Ubbink

penningmeester

Budel , De heer ing. F.C. (Frans)

Aannemingsbedrijf Bumé B.V.

ambtelijk secretaris

Brenk , De heer A. (Arie) van den

Bouwend Nederland, Afdeling Zuid Oost Gelderland

secretaris X

Tienen , Mevrouw ir. N.M. (Nicole) van

Van Tienen Aannemingsbedrijf B.V.