Afdeling Zuid Oost Gelderland

De afdeling Zuid Oost Gelderland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten en initiatieven. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Contactgegevens

Groesbeekseweg 14
6524 DB NIJMEGEN

Voorzitter
Dhr. R.J.M. (Rob) Melchels
Van Gameren Aannemersbedrijf B.V. 
T (026) 3 25 02 54

Secretaris
Mevrouw N.M. van Tienen
Van Tienen Aannemingsbedrijf B.V., Nijmegen
T (024) 323 00 60

Ambtelijk secretaris 
Dhr. A. (Arie) van den Brenk. Voor alle bestuurszaken kunt u met hem contact opnemen:
Mobiel (06) 53 41 54 59  of E zuidoostgelderland@bouwendnederlandafdeling.nl

Vanuit Bouwend Nederland Regio Oost adviseert beleidsmedewerker mevr. A.E. (Anne) de Jonge het afdelingsbestuur. T (055) 3 68 68 68