Afdeling Zuid Oost Gelderland

De afdeling Zuid Oost Gelderland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten en initiatieven. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Initiatieven afdeling Zuid Oost Gelderland 

Bouwend Nederland Zuid Oost Gelderland kent 22 verschillende initiatieven om de leden van de afdeling te ondersteunen bij onder meer onderwijs en personeelsbemiddeling. Onderstaande rubricering toont de verschillende initiatieven met bijbehorende contactgevens.

Ondersteuningsmogelijkheden:

 • BBS, dhr. Albert Driessen, T: 0487 - 57 02 59
 • BSA, dhr. Arie van den Brenk, T: 06 - 53 41 54 59 
 • Stimuleringsfonds Gebouwde Omgeving, dhr. André Tijssen, T: 0412 - 64 19 74
 • Technovium, dhr. Charles Smit, T: 0900 - 96 09
 • Junior Technovium, dhr. Wil Meertens, T: 024 - 890 43 03

Overkoepelde organisaties:

 • Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving, dhr. Paul Schmitz, T: 024 - 388 63 10

Opleidingen:

 • ReVaBo Oosterbeek, dhr. Piet Koppelaar, T: 026 - 339 70 60
 • Bouwmensen/ Inframensen, dhr. Geert Robben, T: 0412 - 64 19 74
 • Schilders^Cool, dhr. Bert Hooijsma, T: 024 - 645 64 90
 • Opleidingsbedrijf installatiebedrijf IWAR, dhr. Ron van Stralendorff, T: 0316 - 22 74 10
 • De Technische, mw. Marleen Deuss, T: 024 - 390 43 81
 • ROC A12, mw. Jose van Weij, T: 0800 - 762 21 24
 • ROC Nijmegen, dhr. Folkert Potze, T: 0900 - 95 09
 • ROC Rijn IJsel, dhr. Jan van Boekel, T: 026 - 312 90 00
 • HAN, dhr. Tinus Hammink, T: 026- 365 81 82

Personeelsopleidingen:

 • Bouwcirkel/ Zalencirkel, dhr. Geert Robben, T: 0412 - 64 19 74

Personeelsbemiddeling:

 • Vakmasters, mw. Céline Schokker, T: 0412 - 78 25 67

Sociëteiten en andere fora: 

 • Vrienden van Elektra, mw. Sandra Reuvers, T: 06 - 51 72 30 53
 • Bouwsociëteit Midden Gelderland, de heer Jasper van der Linde, T: 06 - 48 40 89 53
 • NVOB Cultuurfonds, dhr. Stef Cuppens, T: 024 - 377 88 56
 • CASA - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, dhr. Edwin Verdurmen, T: 026 - 785 04 42
 • ACN - Architectuur Centrum Nijmegen, dhr. Pepijn Sluiter, T: 06 - 11 62 02 17
 • OKA - Ondernemers Kontact Arnhem, dhr. Bart van Meer, T: 026 - 845 45 15