Afdeling Zuid-West-Veluwe

De afdeling Zuid-West-Veluwe is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Schipper , De heer E. (Evert)

Zegers Bouw B.V.

bestuurslid

Koole , De heer J.P. (Jan)

Aannemersbedrijf Roseboom B.V.

penningmeester

Veldhuizen , De heer W. (Wim) van

Bouwbedrijf Van Swaay B.V.

secretaris X

Bruil , De heer J.L. (Hans)

Bruil Bouwbedrijf Ede B.V.

ambtelijk secretaris

Weidema , De heer H. (Harry)

Bouwend Nederland, Afdeling Zuid West Veluwe