Doelen en activiteiten Innovatie

Kathelijne Koster

Coordinator Meerjarenprogramma's

Doelen 

Hoofddoel van het programma Innovatie is het faciliteren en stimuleren van innovatie in de bouwsector om de arbeidsproductiviteit en maatschappelijke toegevoegde waarde van de sector te verbeteren. Het is aan bedrijven te innoveren.

Subdoelen van het programma zijn:

 • Grotere maatschappelijke toegevoegde waarde bouwsector door innovatievragen aan sector te faciliteren (1)
 • Betere condities voor innovatie in aanbestedingsmarkten (2)
 • Meer innovatie in het bouwproces en bedrijfsvoering (3)

Activiteiten

Subdoel 1

Activiteiten die een bijdrage leveren aan een grotere maatschappelijke toegevoegde waarde bouwsector door innovatievragen aan sector te faciliteren(subdoel 1):

 • Ondersteunen Bouwagenda-beleidsvorming en -initiatieven (via Bouwagenda; Meerjarenprogramma Innovatie (MJI) faciliteert het proces met inbreng en netwerk)
 • Ondersteunen opzetten BTIC-programma’s voor R&D-kennisontwikkeling innovatievragen (via BTIC; MJI faciliteert proces met inbreng en netwerk)
 • BNL-leden informeren over en betrekken bij Bouwagenda en BTIC
 • Ondersteunen enkele regionale OG-ON-ketendialogen rond maatschappelijke innovatievragen (criteria: maatschappelijke opgave, OG-ON-keten betrokken, resultaten breder toepasbaar)

Subdoel 2

Activiteiten die een bijdrage leveren aan betere condities voor innovatie in aanbestedingsmarkten (subdoel 2):

 • Pre-concurrentiele dialoog en/of Innovatie Challenge
 • Monitoren ontwikkelingen aanbestedingspraktijk o.g.v. ‘Innovatie’ en hierover rapporteren
 • Met BAC Innovatie formuleren BNL-visie op hoe innovatie in de aanbestedingspraktijk beter tot zijn recht komt en voorbeelden van innovatie bevorderende aanbestedingsvormen
 • Via inbreng bij BETER Aanbesteden en het Convenant Anders Aanbesteden van de Bouwagenda, verbeteren voorwaarden voor risicoverdeling en intellectueel eigendom
 • Faciliteren pre-concurrentiële dialogen en ‘innovatie challenges’ met OG-ON-keten

Subdoel 3

Activiteiten die een bijdrage leveren aan meer innovatie in het bouwproces en bedrijfsvoering (subdoel 3):

 • Inspiratie en basiskennis op het gebied (technische) innovatie en mogelijkheden voor toepassing en de bouwers en stakeholders hier actief bekend mee maken. Hierbij specifieke aandacht besteden aan nieuwe technologieën voor industrialisering (o.m. robotisering)
 • Duiden van weg naar relevante innovatieplatforms (eisen: OG-ON-keten, cross-sectorale opzet, experimenteren, belangrijke technologische ontwikkeling t.b.v. bouw- en bedrijfsproces (o.m. industrialisering, robotisering, prefab, 3D-printing, business-intelligence, AI, blockchain)) en participeren in opstart van specifieke programma’s ter facilitering technologische ontwikkeling bij leden
 • Duiden van de weg naar subsidiemogelijkheden rond innovatie