Resultaten Innovatie

Kathelijne Koster

Coordinator Meerjarenprogramma's

Innovatiechallenge samen met de Nationale Politie
Om een antwoord te bieden op de steeds snellere ontwikkelingen binnen het politiewerk zoekt de politie innovatieve ideeën, concepten en oplossingen voor haar huisvesting. Innovatie kan immers helpen om een schaalsprong te maken op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit. De politie heeft daarom de handen ineengeslagen met brancheorganisatie Bouwend Nederland voor het organiseren van een innovatie challenge. De Bouwcampus en Next2Company hebben uitvoering gegeven aan dit initiatief. Zo is gezamenlijk een platform geboden aan innovaties die binnen de politiehuisvesting, maar ook daarbuiten, het verschil kunnen maken.

Bouwinnovatiegame 
Over innoveren in de bouw wordt veel gepraat en geschreven. Maar waarom zou je als bouwbedrijf of opdrachtgever eigenlijk moeten investeren in innovatie? En tegen welke dilemma’s loop je als ondernemer dan eigenlijk aan? En loont het om samen te werken of kun je het heel goed alleen af? Met het spelen van de Bouwinnovatiegame ervaar je de waarde van innoveren en allerlei dilemma’s waar je dan als ondernemer tegenaan loopt. Ervaringen die in het evaluatiegesprek achteraf (gestructureerd) aan bod komen. Een gedeelde ervaring en goede opmaat voor een gesprek over nut, noodzaak en randvoorwaarden voor innovatie in de bouw.  

Ledenonderzoek
Om beter in beeld te krijgen ‘wat er bij bouwbedrijven zoal gebeurt op het gebied van innovatie, wat wel en niet werkt in de praktijk en hoe Bouwend Nederland op dit gebied haar leden goed zou kunnen ondersteunen’, is een Ledenonderzoek Innovatie uitgevoerd. De resultaten van het Ledenonderzoek Innovatie zijn gebruikt om tot een aanscherping van het Innovatieprogramma te komen.