De komende jaren heeft de bouw- en infrasector vele nieuwe mensen nodig. De oudere generatie in de bouw en infra gaat de komende jaren afscheid nemen en deze moeten vervangen worden. Maar we hebben in de toekomst ook vele extra arbeidskrachten nodig  Dit komt onder meer door de gigantische bouwopgave voor de komende jaren: er is een te kort aan woningen en deze moeten worden gebouwd. Verder moeten gebouwen verduurzaamd worden en is er nog een gigantische opgave in het onderhoud en vervanging van infrastructuur. In het meerjarenprogramma Instroom laat Bouwend Nederland zien wat de mogelijkheden in de sector zijn.

De sector heeft veelzijdige handen nodig en de verwachting is dat deze vraag in de toekomst blijft groeien. De gebouwde omgeving staat namelijk voor een enorme opgave van verduurzaming. De vraag naar specialistisch geschoold personeel zal hierdoor toenemen. De omslag is al gaande, want alle nieuwbouw gaat richting energieneutraal. Dit stelt andere eisen aan de werknemers in de bouw.

De bouw- en infrasector is ongekend veelzijdig. Het heeft op alle onderwijsniveaus beroepen: van vmbo- tot aan wo-niveau. Van metselaar of timmerman tot dakdekker of wegenbouwer tot werkvoorbereider of manager. I In de campagne Je Gaat Het Maken laten we de vele mogelijkheden zien. We richten ons daarbij op jongeren en zij-instromers. 

De bouw en infrasector heeft volop plek voor denker en doeners. Wij blijven veel nieuwe mensen, jongeren en zij-instromers zoeken, bieden direct een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Binnen onze sector wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en er zijn vele opleidingsmogelijkheden voor werkzaamheden op de bouwplaats of op kantoor.