Campagne Bewust Veilig Dag, Iedere Dag 

Vanuit de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag worden werkgevers gefaciliteerd om veiligheid dagelijks een plek te geven in de bedrijfsvoering. De campagne bestaat uit verschillende fases en wordt gevoed door output van het programma. 

Toolbox veiligheid MKB

In samenwerking met gedragsdeskundigen van Vlink is een toolbox ontwikkeld met als doel het veiligheidsbewustzijn en het aangaan van de dialoog omtrent veiligheid binnen het klein MKB te stimuleren. Tools hebben een duidelijke link met onderdelen van het programma (bijvoorbeeld leren van incidenten). De eerste serie toolbox werd uitgereikt tijdens de Bewust Veilig-dag. Een vervolgserie staat gepland.

Voucheractie

Vijftig lidbedrijven krijgen de mogelijkheid tot veiligheidsadvies in bouwteamsituatie met de Voucheractie Veiligheid aan de voorkant; deelnemende partijen doen verslag van hun ervaringen en laten zien wat met de aanbevelingen van de veiligheidsexpert is gedaan. Vouchers zijn beschikbaar gesteld tijdens de Bewust Veilig-dag (10 per regio). 

MBO-module

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de module Veiligheid in de bouw en infra beschikbaar voor het beroepsonderwijs. De verwachting is dat er komend studiejaar 2.000 studenten met deze module zullen gaan werken. Daarnaast zullen ook de leermeesters van de leerbedrijven de nieuwe lesstof gaan gebruiken. De module is geheel digitaal en heeft naast de gebruikelijke aandacht voor praktische vaardigheden een sterke focus op gedrag en cultuur rondom veiligheid.

Bewust Veilig-dag 2019 

Tijdens de Bewust Veilig-dag 2019 lag de focus op integrale ketenverantwoordelijkheid. Ook was er veel aandacht voor risico's omtrent vallen. In totaal hebben meer dan 400 bedrijven deelgenomen met in totaal meer dan 8000 werklocaties.