Doelen

Hoofddoel van het programma Veiligheid is het verkleinen van de kans op een dodelijk ongeval of zwaar letsel (preventie) door het bevorderen van gedragsverandering en het ondersteunen van lidbedrijven bij hun inspanningen richting werknemers en ketenpartners op het gebied van veiligheid.

Subdoelen van het programma zijn:

 • Het stimuleren van gedragsverandering bij lidbedrijven, door het verhogen van de algemene bewustwording omtrent veiligheid en het verhogen van het lerend vermogen.
 • Het ondersteunen van lidbedrijven in hun rol van werkgever bij het bevorderen van veilig en gezond werken van hun (toekomstige) werknemers en het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.
 • Het ondersteunen van lidbedrijven in de samenwerking met ketenpartners (opdrachtgevers, adviseurs en onderaannemers) op het gebied van veiligheid, waarbij aandacht wordt besteed aan veiligheid aan de voorkant van het bouwproces, er sprake is van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en integraal verantwoordelijkheidsbesef en veiligheid uit de concurrentiesfeer wordt gehaald.

Activiteiten

Binnen het programma Veiligheid worden verschillende activiteiten ontplooid. Onderstaand een overzicht van deze activiteiten. 

ARBO (Veiligheid op de bouwplaats)

 • Verdiepingsslag Vallen
 • Verdiepingsslag werken met machines
 • Ondersteuning van lidbedrijven in het gebruik van RI&E
 • Inventarisatie bestaande tools
 • KAM-groep in de regio's
 • Model veiligheidsregelement

Constructieve veiligheid (Veiligheid van het bouwwerk)

 • Verdiepingsslag instortingsgevaar
 • Voorbeeldvragen over veiligheid bij aanbestedingen
 • TOP-overleg

Omgevingsveiligheid (Veiligheid in de omgeving van het bouwwerk)

 • Verdiepingsslag aanrijdgevaar
 • Bijeenkomst richtlijn bouw- en sloopveiligheid
 • Vouchers Veiligheid aan de Voorkant

Gezond werken

 • Verdiepingsslag longziekten
 • Kwartstool

Lerend vermogen

 • Onderzoek naar centraal registratie- en moniteringspunt van incidenten

Gedrag en cultuurverandering

 • Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag
 • Organisatie Bewust Veilig-dag
 • MBO-Module
 • 10 life saving rules
 • Toolbox veiligheid voor het MKB