PFAS

Staatssecretaris Van Veldhoven geeft gehoor aan onze oproep

Richard Massar

communicatieadviseur
Graafmachine op bouwput

PFAS is een niet-genormeerde stoffengroep en mag daarom niet voorkomen in de grond, totdat er een norm is gesteld. Met het tijdelijk handelingskader dat op 1 oktober 2019 van kracht werd mocht geen grond meer verplaatst worden als er meer dan 0,1 Met de verruimingen van 1 juli 2020 verwacht Bouwend Nederland dat een aanzienlijk deel van het werk microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zat. Hierdoor kwamen veel projecten stil te liggen. Door de norm op 1 december 2019 te verhogen naar 0,8 microgram PFAS per kilo creëerde de minister ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden. dat hierdoor stillag weer van start kan.

Waarom vinden we dat?

Met de verruimde PFAS-norm komt een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Bouwend Nederland verwacht dan ook in de zomer te zien dat het grondverzet weer grotendeels op gang komt.

Waar zetten wij op in?

  • Een definitief handelingskader. Eind 2020 wordt het concept definitieve handelingskader verwacht en in 2021 wordt het kader definitief gemaakt. Bouwend Nederland blijft dit op de voet volgen en actief betrokken bij dit proces.
  • Structureel bronbeleid voor stikstofuitstoot en productie van PFAS (zeer zorgwekkende stoffen)

PFAS


Ik ben blij dat Stientje van Veldhoven tegemoetkomt aan de wensen van het bedrijfsleven en het handelingskader voor de tweede keer heeft verruimd. Hiermee komt een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Ik verwacht dan ook in de zomer te zien dat het grondverzet weer grotendeels op gang komt. Dat is zeer welkom voor bedrijven die het vanwege corona en stikstof al moeilijk hebben.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Bouwend Nederland