PFAS is een niet-genormeerde stoffengroep en mag daarom niet voorkomen in de grond, totdat er een norm is gesteld. PFAS wordt niet gebruikt in de bouwsector. Met het tijdelijk handelingskader dat op 1 oktober 2019 van kracht mocht geen grond meer verplaatst worden als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zat. Hierdoor kwamen veel projecten stil te liggen. Door de norm op 1 december 2019 te verhogen naar 0,8 microgram PFAS per kilo creƫerde de minister ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden.

Waarom vinden we dat?

Met de verruimde PFAS-norm komt een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Bouwend Nederland ziet dan ook dat het grondverzet weer grotendeels op gang is gekomen.

Waar zetten wij op in?

  • Eind december 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een geactualiseerde versie van het Handelingskader gepubliceerd. Deze aanpassing is geschied na een brede consultatie van betrokken partijen. Daarmee is duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een definitief Handelingskader. We blijven de effecten van de wijzigingen monitoren en bekijken of een volgende actualisatie nodig blijkt.
  • Structureel bronbeleid voor productie van PFAS (zeer zorgwekkende stoffen)

PFAS

Met het handelingskader van eind 2019 kwam een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Deze wijzigingen van december 2021 hebben geen negatief effect voor de werkzaamheden in het grondverzet, maar voorzien helaas ook nog niet in de oplossing van alle problemen.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Bouwend Nederland
Richard Massar senior communicatieadviseur/woordvoerder