PFAS

Staatssecretaris Van Veldhoven geeft gehoor aan onze oproep

Richard Massar

communicatieadviseur
Graafmachine op bouwput

PFAS is een niet-genormeerde stoffengroep en mag daarom niet voorkomen in de grond, totdat er een norm is gesteld. PFAS wordt niet gebruikt in de bouwsector. Met het tijdelijk handelingskader dat op 1 oktober 2019 van kracht mocht geen grond meer verplaatst worden als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zat. Hierdoor kwamen veel projecten stil te liggen. Door de norm op 1 december 2019 te verhogen naar 0,8 microgram PFAS per kilo creëerde de minister ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden.

Waarom vinden we dat?

Met de verruimde PFAS-norm komt een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Bouwend Nederland ziet dan ook dat het grondverzet weer grotendeels op gang is gekomen.

Waar zetten wij op in?

  • Een definitief handelingskader. Begin 2021 wordt het concept definitieve handelingskader verwacht en wordt het kader definitief gemaakt. Wij blijven dit op de voet volgen en actief betrokken bij dit proces.
  • Structureel bronbeleid voor stikstofuitstoot en productie van PFAS (zeer zorgwekkende stoffen)

PFAS

Ik ben blij dat Stientje van Veldhoven tegemoetkomt aan de wensen van het bedrijfsleven en het handelingskader voor de tweede keer heeft verruimd. Hiermee komt een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Ik verwacht dan ook in de zomer te zien dat het grondverzet weer grotendeels op gang komt. Dat is zeer welkom voor bedrijven die het vanwege corona en stikstof al moeilijk hebben.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Bouwend Nederland