Prijsstijgingen

Richard Massar

communicatieadviseur
Opbouw dak woning

Bouwend Nederland ontvangt veel signalen van leden over leveringsproblemen en aanzienlijke prijsstijgingen van bouwmaterialen (met name staal, hout, maar ook pvc en isolatiemateriaal). De oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de coronacrisis. Producenten zetten hun productie tijdelijk stop en bij het aantrekken van de bouw wereldwijd steeg ook de vraag. Bouwend Nederland heeft geen invloed op de factoren die deze prijsstijgingen en leveringsproblemen veroorzaken. We kaarten de problematiek wel aan bij opdrachtgevers, informeren leden over de (on)mogelijkheden van het doorberekenen van prijsstijgingen en geven hen handvatten om het gesprek aan te gaan met hun opdrachtgever.

Waarom vinden we dat?

De impact van de extreme prijsstijgingen en leveringsproblematiek op de bedrijfsvoering van onze lidbedrijven is groot. Afhankelijk van de contractuele mogelijkheden kan dit voor bouwbedrijven het verschil betekenen tussen winst of verlies. Bouwend Nederland adviseert haar leden om opdrachtgevers hiervoor tijdig te waarschuwen. Wij vragen opdrachtgevers om samen met de opdrachtnemer tot een oplossing te komen, en coulance te tonen waar het de effecten van de onvoorziene prijsstijgingen en leveringsproblemen betreft.

Waar zetten wij op in?

  1. Bouwend Nederland informeert en adviseert leden hoe zij kunnen omgaan met de prijsstijgingen en hierover in gesprek kunnen gaan met hun opdrachtgever;
  2. Bouwend Nederland kaart de problematiek aan bij de (infra-)overleggen die we voeren met grote (publieke) opdrachtgevers zoals RWS, provincies, gemeenten en het RVB;
  3. Bouwend Nederland beschreef voor leden de mogelijkheden en onmogelijkheden van het doorberekenen van prijsstijgingen in relatie tot contractvormen en plichten vanuit de opdrachtnemer (bijv. waarschuwingsplicht);
  4. We organiseren online bijeenkomsten voor leden.Prijsstijgingen

De impact van de extreme prijsstijgingen en leveringsproblematiek is groot voor onze sector. Ik vraag opdrachtgevers om samen met hun opdrachtnemer tot een oplossing te komen en coulant te zijn waar het de effecten hiervan betreft.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland