Energiezuinige nieuwbouw | BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).  In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren. Deze voorgenomen BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling. Het toepassen van de BENG-eisen heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. en 1-7-2020 lijkt ver, maar u heeft deze tijd wel nodig om uw bedrijfsvoering aan te passen. Bouwbedrijven die zich met nieuwbouw bezig houden, moeten nu met BENG beginnen.

Wat is BENG?

Vanaf 1-7-2020 moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de BENG-eisen. De drie BENG indicatoren, waar de eisen op worden gebaseerd zijn (klik hier voor meer informatie over de BENG-indicatoren).

 1. Energiebehoefte:
 2. Primair fossiel energiegebruik
 3. Aandeel hernieuwbare energie

Op basis van de resultaten van de internetconsultatie begin 2019 heeft de Minister besloten om de concept-BENG-eisen aan te passen. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 juli 2020 in werking.  Lees hier meer over de nieuwe concept BENG-waarden.

Ingangsdatum BENG-eisen nu per 1 juli 2020

Partijen hebben via de internetconsultatie aangegeven dat de inwerkingtreding de BENG-eisen minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden, op zijn vroegst per 1 juli 2020. De Minister is het hiermee eens en vindt het van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bouweisen, daarom is de inwerkingtreding zes maanden later.

De BENG-eisen liggen nu ter voorhang bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer besluit in de loop van 2019 over de definitieve eisen. Die worden naar verwachting na de zomer van 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.

Impact BENG

De impact op uw bedrijfsvoering van de invoering van BENG zal groot zijn. Daarom is het verstandig om, ondanks het feit dat de eisen nog niet definitief zijn, te beginnen met de voorbereiding. In het menu aan de rechterkant van deze pagina vind u meer achtergrondinformatie over BENG-onderwerpen.Dienstverlening Bouwend Nederland

Bouwend Nederland biedt u verschillende mogelijkheden om u te oriënteren op wat de BENG-eisen voor u betekenen.

 • Themapagina BENG
  Rechtsboven vindt u allerlei informatie waarmee u goed beslagen ten ijs kan komen als u optimaal wilt voldoen aan de richtlijnen uit de BENG. Van een actuele informatie, informatiebrochures, hulpmiddelen tot de veelgestelde vragen.
    
 • Cursus Blijven Bouwen met BENG en MPG
  U kunt direct aan de slag met uw voorbereidingen met de cursus ‘'Blijven bouwen met BENG en MPG (ook toegankelijk voor niet-leden)
  Meer informatie en aanmelden voor cursus »
     
 • Bouwend Nederland Advies
  Als u vragen heeft over de 'BENG, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies: 079 3252 250 of advies@bouwendnederland.nl.

Nieuws & actualiteit