BENG-eisen

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen.BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren. De BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling.

BENG-indicatoren

De drie BENG indicatoren waar de eisen op worden gebaseerd zijn:

 1. Energiebehoefte
  Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Voor utiliteitsgebouwen telt ook de energiebehoefte voor verlichting mee. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.
    
 2. Primair fossiel energiegebruik
  Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energie bronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.
    
 3. Aandeel hernieuwbare energie
  Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.
     

Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik
Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

In de infographic van de RVO over BENG vind u een schematisch overzicht over wat BENG precies inhoudt.

Bron: www.rvo.nl/beng

Voorgenomen definitieve BENG-eisen

20 november 2018 maakte het ministerie van BZK de voorgenomen definitieve BENG-eisen bekend en tevens de NTA 8800, de nieuwe berekeningsmethode. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 januari 2020 in werking.

Voorgenomen definitieve BENG-waarden
De voorgenomen definitieve BENG-waarden kunt u via deze link vinden. Afhankelijk van de internetconsultatie worden deze mogelijk nog aangepast.

Eisen naar verwachting definitief zomer 2019
In 2018 is getoetst of de eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. In januari 2019 start een internetconsultatie en daarna zal de Tweede Kamer in 2019 een besluit nemen over de definitieve eisen. Deze zullen naar verwachting in de zomer van 2019 gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Bron: www.lente-akkoord.nl