BENG-rekenmethode NTA 8800

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw isde nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw.

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen

De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).

De NTA 8800 bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving.

Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De nieuwe methode is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Er zijn diverse vereenvoudigingen doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie.

De bepalingsmethode NTA 8800 is in opdracht van het ministerie BZK onder regie van NEN ontwikkeld. Deze nieuwe energieprestatienorm NTA 8800 is kosteloos beschikbaar in de NEN Shop.

Rekensoftware pas beschikbaar in tweede helft 2019

Zeer recent is bekend geworden dat de softwarepakketten voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe BENG-normen (die op 1-6-2020 ingaan) vermoedelijk pas in het najaar van 2019 beschikbaar komen. NEPROM, NVB en Bouwend Nederland vinden dit te laat. Het ministerie BZK is opdrachtgever van de software. Er vinden gesprekken plaats met het ministerie BZK over de mogelijkheden de software toch eerder beschikbaar te hebben

Bronnen:

Ingangsdatum BENG-eisen nu per 1 juli 2020

Partijen hebben via de internetconsultatie aangegeven dat de inwerkingtreding de BENG-eisen minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden, op zijn vroegst per 1 juli 2020. De Minister is het hiermee eens en vindt het van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bouweisen, daarom is de inwerkingtreding zes maanden later.

De BENG-eisen liggen nu ter voorhang bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer besluit in de loop van 2019 over de definitieve eisen. Die worden naar verwachting na de zomer van 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.