Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020

De bouwsector maakt de komende jaren een versnelde ontwikkeling door van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een steeds belangrijkere stem in de bouwproductie. Die trend is al langer gaande, maar komt door de economische crisis in een stroomversnelling.

Deze verwachtingen staan in de strategische verkenning "Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020", die Bouwend Nederland heeft uitgevoerd. Op basis van sessies met circa 100 interne en externe betrokkenen brengt de visie de enorme opgave in kaart waarvoor de bouwsector de komende jaren staat. De verkenning resulteert in een aantal scenario’s, alsmede een serie ambities voor de toekomst. Deze dienen als ankerpunten die bouwondernemingen kunnen helpen om de koers voor de komende jaren te bepalen.

Klik hier voor het volledige visiedocument.

Hoe werkt het in de praktijk?

Nadenken over de toekomst lijkt minder relevant nu het overleven in het heden zoveel aandacht vraagt. Toch is het bij uitstek de manier om sterker uit de crisis te komen, meent Hans Stil, directeur van Aannemersbedrijf J. Stil. Hij werkte mee aan de toekomstverkenning ‘Kiezen voor de toekomst - De bouw in 2020’ van Bouwend Nederland. “Het heeft me geholpen de juiste richting voor mijn bedrijf te vinden.”

Klik hier voor het interview met Hans Stil van aannemersbedrijf J. Stil.