Waarom een Bouwagenda?

We staan met elkaar voor een enorm opgave: Nederland toekomstbestendig maken. Niet meer op de oude en vertrouwde manier, maar meer met elkaar en innovatief. De grote maatschappelijke opgaven, ondermeer ingegeven door klimatologische en demografische ontwikkelingen en gedreven door de steeds sneller ontwikkelende technologie, vragen een adequaat antwoord van de gebouwde omgeving. En dwingen ons om beter én anders samen te werken. De bouwsector moet de komende jaren een kwaliteitssprong en een schaalsprong maken!

Wat zijn  de ambities?

De bouwsector in breedste zin is bij uitstek de partij om essentiële oplossingen aan te dragen voor de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. De doelstellingen die de Bouwagenda als uitgangspunt heeft zijn dan ook zeer ambitieus.

2020: Energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen.
2025: 10% productiviteitsstijging in de bouwsector door een combinatie van hogere kwaliteit en lagere kosten.
2030: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen.
2050: Energieneutrale gebouwde omgeving en Nederland circulair.