Wat zijn Roadmaps?

De Bouwagenda onderscheidt drie belangrijke deelmarkten, met elk een eigen aanpak:

  • infrastructuur,
  • woningbouw en
  • maatschappelijk vastgoed/utiliteitsbouw.

Per deelmarkt zijn maatschappelijke opgaven gedefinieerd die de Bouwagenda gaat oppakken. Per thema brengt een ‘Road map’ in kaart welke opgaven, vernieuwing, coalitie, aanpak van regels en financiering nodig zijn. Er zijn 11 thema’s bepaald. En er zijn 6 horizontale, overkoepelende thema’s die dwars door al deze elf Roadmaps lopen: circulair bouwen, integraal ontwerpen, samenwerken, wet- en regelgeving, human capital en ICT & digitalisering.

Roadmap Lezen
De Bouwagenda. Bouwen aan de kwaliteit van leven: de Roadmaps Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame bruggen en sluizen Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame rioleringen Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame energieinfrastructuur Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame particuliere woningsvoorraad Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame corporatie woningvoorraad Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame vervanging en nieuwbouw Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame bestaande hoogbouw Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame scholen Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame zorg en wonen Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame transformatie, renovatie en mulitifunctioneel gebruik Klik hier »
Toekomstbestendige en duurzame aardbevingsbestendige bouw & renovatie Klik hier »

Lees verder over de roadmaps »

Maatschappelijke rol

De Bouwagenda zal de rol van de bouwsector als oplosser van maatschappelijke opgaven verder versterken en zal daarmee ook een positieve bijdrage geven aan de reputatie van de sector. Ook zal dit programma de aantrekkingskracht van de bouw op de arbeidsmarkt vergroten. Tenslotte betekenen de investeringen die nu gedaan worden een verbetering van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse bouw en infra.

De Taskforce Bouw gaat actief bevorderen dat de oplossingen die bedacht worden voor het slim, duurzaam, toekomstbestendig en sociaal bouwen als een ‘praktijklab’ aan de rest van de Nederland en de wereld gepresenteerd zullen worden.