De Bouwagenda: bouwen aan de kwaliteit van leven | Innovatie in de bouw, een maatschappelijke opgave

De markt voor bouw & infra verandert. Wie mee wil groeien, stapt nu in! 

                      
De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Enorme uitdagingen waarvoor we ons in Nederland hard moeten maken om onze kwaliteit van leven te kunnen behouden.

Onze sector speelt een sleutelrol in de aanpak van deze opgaven. De Bouwagenda heeft die aanpak per maatschappelijke opgave uitgewerkt in zogenoemde ‘roadmaps’. De uitvoeringsopgaven zijn zo groot en urgent dat het alleen met innovaties en nieuwe concepten lukt om op te schalen. Daarvoor is het ook nodig dat opdrachtgevers en opdrachtnemers anders gaan samenwerken: samen zoeken naar de beste oplossing, wegnemen van institutionele belemmeringen en kiezen voor een werkende weg-aanpak.

De Bouwagenda biedt kans op nieuw, uitdagend werk voor wie open staat voor samenwerking en gebruik maakt van digitalisering en andere technologische vernieuwing. Kortom, een slimmere manier van werken. Zo komen de kennis en kwaliteiten die we als bouw- en infrasector in huis hebben volledig tot hun recht. Zo krijgt onze sector de rol die ons op het lijf geschreven is: een professionele en innovatieve kennis- en uitvoeringspartner voor overheid en maatschappij. Zo bouwen we aan de kwaliteit van leven, nu maar vooral in de toekomst.

De uitvoering van de Bouwagenda gaat van start. Wie mee wil groeien in deze ontwikkeling stapt nú in.
Lees verder »

Nieuws & actualiteit