Duurzame inzetbaarheid DIA

In de cao is vastgelegd dat het bekende PAGO eens per vier jaar is uitgebreid met een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis. In dit gesprek gaat de adviseur vooral in op hoe je met plezier kunt blijven werken en hoe je zo duurzaam mogelijk binnen de bedrijfstak aan de slag kunt blijven. Met andere woorden: hoe je zo duurzaam mogelijk inzetbaar kunt blijven.

We noemen deze combinatie van PAGO en adviesgesprek de DIA: Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. Het resultaat van het adviesgesprek met de DIA-adviseur is een persoonlijk Actieplan. In het Actieplan staan de acties die jij kunt ondernemen op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. We dagen je uit zelf aan de slag te gaan met jouw duurzame inzetbaarheid. Volandis werkt voor de uitvoering van het Actieplan samen met Bouwloopbaan die over eigen (loopbaan)instrumenten beschikt.

De DIA is dus het oude PAGO, maar dan beter, uitgebreid met een persoonlijk adviesgesprek. Deze nieuwe aanpak leidt tot veel positieve reacties. Weten wat de DIA inhoudt en wat deelname jou kan opleveren? Bekijk verder de site van Volandis met video, folder en nadere uitleg.