Branchebreed Artikelenbestand - BAB

Elektronisch inkopen is efficiënt, overzichtelijk en snel. Omdat iedere leverancier van bouwmaterialen informatie anders beschikbaar maakt, de IT-taal niet dezelfde is en gegevens soms niet handzaam digitaal beschikbaar zijn, komt het langzaam van de grond. Leveranciers en afnemers werken daardoor veelal één op één samen.

Product- en handelsgegevens vormen de basis voor alle calculaties en de daaropvolgende transacties in de keten. Het ontbreken van uniformiteit zorgt voor tijdverlies en fouten. Het BAB is daarvoor de oplossing.

BAB is een initiatief van, voor en door bedrijven uit de bouwkolom, die in de eigen praktijk het uitwisselen van digitale informatie willen verbeteren. BAB is nadrukkelijk geen systeem, maar zoekt bij het realiseren van de eigen doelstellingen juist de ‘verbinding’ met bestaande initiatieven en partijen op het gebied van digitale informatie-uitwisseling in de bouwkolom.

Klik hier voor het visiedocument BAB

De ambitie van BAB is de totstandkoming van een ‘virtueel / digitaal platform’ waarop voor alle partijen in de bouwkolom artikelinformatie over catalogusartikelen opvraagbaar is in een eenduidige taal en waarop transacties eenduidig en efficiënt kunnen worden uitgewisseld. Bij de realisatie van dat platform wordt in eerste instantie uitgegaan van al bestaande initiatieven, zowel binnen de bouwkolom als bij ketens die hiermee nauw zijn verwant, en vervolgens verder uitgebreid tot het niveau zoals door de afnemers gewenst.