Bouwdatapool van start

Fabrikanten, (infra)bouwers en groothandelaren* uit de bouwkolom hebben een unieke stap gezet en gaan gezamenlijk van start met de bouwdatapool met artikelinformatie voor handelsdoeleinden. Hierdoor ontstaat één technische omgeving waarin alle schakels van de bouwkolom zijn verenigd en de bedrijven op een efficiënte en effectieve wijze artikelinformatie met handelspartners uitwisselen. De bouwdatapool legt nadrukkelijk relaties met andere initiatieven zoals BIM en werkt nauw samen met partijen als STABU, ETIM en S@les in de Bouw.

Per 1 juli 2014 is met EZ-base** en met enkele partijen uit de bouwkolom1 gestart met het opbouwen van de datapool voor de bouw en levert 2BA** diensten voor onder meer de datadistributie naar (infra)bouwers. Vanaf 1 januari 2015 vindt de brede uitrol plaats en kunnen alle bedrijven in de bouwkolom deelnemen. Parallel hieraan wordt met 2BA gesproken over de vorming van een gemeenschappelijke datapool voor de bouw- én de installatiebranche. Dit is voor de initiatiefnemers een belangrijke doelstelling.

De bouwdatapool is een initiatief van, voor en door de bedrijven uit de bouwkolom. Het is een samensmelting van het BAB-initiatief van o.a. Bouwend Nederland, de Hibin Datapool van Koninklijke Hibin en EZ-base. De bouwdatapool is onafhankelijk en toegankelijk voor alle betrokken partijen in de bouwkolom.

Toelichting

Op 20 mei jl. is de samenwerkingsovereenkomst door Bouwend Nederland, Koninklijke Hibin en EZ-base getekend. In de aanloop daartoe zijn al met succes pilots uitgevoerd. Daarmee is een belangrijke stap genomen richting de officiële start van dit initiatief. De komende maanden zetten partijen de puntjes op de spreekwoordelijk ‘i’ en start een twintigtal bedrijven uit de bouwkolom met het opbouwen van de datapool en het uitwisselen van artikelinformatie.

De bouwdatapool, waarvan de sector zelf eigenaar wordt, brengt alle handelspartners in de bouwkolom in één technisch platform bijeen waardoor alle bedrijven individueel voordeel behalen en gezamenlijk een beter functionerende bouwkolom realiseren. Open standaarden spelen hierbij een belangrijke rol. In opdracht van de initiatiefnemers is ETIM inmiddels met werkgroepen van start gegaan met het ontwikkelen van de artikelclassificatie voor de bouw, onder meer van belang voor het effectief zoeken en vinden van artikelen en de relatie met BIM. Hierbij wordt nauw samengewerkt met STABU, zodat de artikelinformatie voor handelsdoeleinden aansluit bij de productinformatie van STABU voor het specificeren. Voor het elektronische uitwisselen van artikelinformatie wordt gebruik gemaakt van de berichtenstandaarden van S@les in de Bouw. Een belangrijk uitgangspunt van de bouwdatapool is dat de verstrekker van informatie ook eigenaar van de informatie blijft.

* Bij het Bouwdatapool-initiatief zijn onder meer de volgende partijen betrokken,
  Heijmans, Dura Vermeer, Volker Wessels, BAM, Veris, Raab Karcher/ Saint
  Gobain, CRH Structural, Bouwend Nederland, Koninklijke Hibin, Uneto-VNI, FBS.

** EZ-base is de datapool voor artikelinformatie voor de gereedschappen-
    en ijzerwarenbranche.
    2BA is de datapool voor artikelinformatie voor de installatiebranche.