Contactgroep Financiën (COTAD)

Welkom

De Contactgroep Financiën is de contactgroep voor controllers, treasurers en administrateurs, werkzaam bij de lidbedrijven van Bouwend Nederland. De groep behandelt onder meer  jaarverslaggeving, pensioen en fiscale actualiteiten.

Regionale contactgroepen

Per regio is een regionale contactgroep Financiën actief. De contactpersonen kunnen u meer vertellen over de regionale activiteiten. Alle deelnemers aan de landelijke contactgroep zijn automatisch ook deelnemer aan de regionale contactgroep in hun regio.

Regio Noord

Alja Vos; a.vos@bouwendnederland.nl

Regio Oost

Mayra Schoolen; m.schoolen@bouwendnederland.nl

Regio Randstad Noord

Lenneke Neef; l.neef@bouwendnederland.nl

Regio Randstad Zuid

Yvonne Hiddink; y.hiddink@bouwendnederland.nl

Regio Zuid

Yvonne van Zijly.vanzijl@bouwendnederland.nl