Adviesgroep KOMAT

Welkom

Het beleid van Bouwend Nederland KOMAT, Adviesgroep Materieel van Bouwend Nederland, is er op gericht om goede randvoorwaarden te creƫren voor het beheren, leveren en inzetten van materieel op bouwplaatsen.

De KOMAT is de Adviesgroep Materieel van Bouwend Nederland. en werd in 1962 opgericht. De Adviesgroep bestaat uit ruim 40 directeuren/ hoofden / verantwoordelijken materieeldiensten van (veelal de grote en middelgrote) leden van Bouwend Nederland. Zie de volgende documenten:

> Deelnemersoverzicht
> Activiteitenplan

In het Jaarplan Adviesgroep KOMAT wordt de organisatie van de KOMAT beschreven, de gekozen speerpunten, alsmede een opsomming van de aanwezige commissies en werkgroepen, en hun bemensing.


Kan elke materieeldienst deelnemen aan de KOMAT?


Elke materieeldienst van een lid - bedrijf van Bouwend Nederland, die een verantwoordelijke functionaris heeft voor deze dienst, komt in aanmerking om deel te nemen aan de Adviesgroep KOMAT.

Wat is het doel van de KOMAT?

De functie bij uitstek van de Adviesgroep KOMAT is om als ontmoetingsplatform van materieelverantwoordelijken van de lid-bedrijven van Bouwend Nederland te fungeren. Onderling contact zoeken, vinden en onderhouden blijkt een belangrijke spil te zijn.Hiernaast verleent de Adviesgroep KOMAT gevraagd en ongevraagd advies inzake onderwerpen, die vallen binnen het werkterrein van de KOMAT.

Houdt de KOMAT zich uitsluitend bezig met regelgeving over materieel?


Nee niet alleen; in dit onderwerp gaat wel veel van de toegemeten tijd zitten. Kennis vergaren is een belangrijk aspect in het bestaansrecht van de Adviesgroep KOMAT terwijl kennisoverdracht minstens even belangrijk is.