Elektronisch factureren

Bouwend Nederland heeft het initiatief genomen om een sectoraal platform voor elektronisch factureren te realiseren. Elektronisch factureren biedt de mogelijkheid kosten te besparen en administratieve lasten terug te dringen. Iedereen kan meedoen. Een internetaansluiting is voldoende.


Bouw- en infrabedrijven kijken juist nu naar mogelijkheden om kosten te besparen. Daarbij wordt ook naar ict gekeken. Kosten zijn te besparen door slim met techniek om te gaan. Verbetering van de bedrijfsvoering voor de leden is ook een van de speerpunten van Bouwend Nederland. We werken voor onze website samen met het bedrijf ZET solutions. Dit bedrijf heeft ervaring met elektronisch factureren in de agrifoodsector, waar het een groot succes is en waarbij flinke besparingen worden gerealiseerd.

Grote bouwbedrijven ontvangen en versturen per dag enkele honderden tot wel enkele duizenden facturen. Maar ook een kleiner bedrijf ontvangt wekelijks veel facturen van toeleveranciers, gespecialiseerde aannemers en zzp’ers. Aantallen waar qua handelingen en papier een substantiĆ«le besparing te realiseren valt. Het sectorale platform voor de sector heet Z factuur en is een ledenvoordeel van Bouwend Nederland. Ook bedrijven die geen lid zijn van Bouwend Nederland kunnen deelnemen aan Z factuur.