Meer informatie over e-Herkenning

Op deze pagina vindt u meer informatie over het overstappen op eHerkenning, over het betrouwbaarheidsniveau bij eHerkenning en over hoe te handelen indien meerdere medewerkers aanvragen hebben samengesteld en/of ingediend of dat zullen gaan doen in de toekomst.

Overstappen op eHerkenning

U vraagt voor de personen die een aanvraag namens uw bedrijf (vestiging) mogen doen, eHerkenning aan bij een erkende aanbieder, te herkennen aan het onderstaande keurmerk. U kunt de erkende aanbieders vinden via deze pagina:
http://www.eherkenning.nl/bedrijven/aanvragen/aanbieders

Wanneer u het eHerkenningsmiddel aanvraagt voor dezelfde vestiging waarvoor u ook uw ‘oude’ DigiD had, dan blijven lopende en concept aanvragen zichtbaar. Beide middelen zijn namelijk gekoppeld aan uw KvK nummer.

Betrouwbaarheidsniveau, belangrijk bij aanvraag eHerkenning

Als u een eHerkenningsmiddel aanvraagt, wordt u gevraagd om te kiezen uit verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het omgevingsloket heeft u betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Betrouwbaarheidsniveau 1 is vergelijkbaar met DigiD voor bedrijven.

Meer informatie over betrouwbaarheidsniveaus kunt u vinden op:
http://www.eherkenning.nl/bedrijven/eherkenning-voor-bedrijven/betrouwbaarheidsniveaus

Speciale aandacht voor de volgende situaties

Als binnen uw bedrijf meerdere medewerkers (met verschillende DigiD’s) aanvragen hebben samengesteld en/of ingediend.
Met DigiD voor bedrijven konden er per bedrijfsvestiging meerdere DigiD’s worden aangevraagd. Deze aanvragen waren alleen zichtbaar per DigiDcode. Bij de omzetting van het omgevingsloket naar eHerkenning worden alle (concept) omgevingsvergunningaanvragen zichtbaar voor alle medewerkers van de desbetreffende vestiging die een eHerkenningsmiddel hebben.

We adviseren bedrijven die meerdere aanvragen hebben ingediend om na 1 juni(datum overstap) te controleren of de profielen (de contactgegevens) van de aanvragen nog op de juiste personen binnen uw vestiging staan. Mochten deze niet goed zijn dan kunt u die wijzigen in de juiste contactgegevens per aanvraag. De profielen zijn namelijk in het systeem niet gebonden aan de aanvraag zelf, maar aan het vestigingsnummer van uw bedrijf.

Als binnen uw bedrijf meerdere medewerkers in de toekomst aanvragen gaan samenstellen of indienen.
Wanneer er een nieuwe aanvraag wordt samengesteld en/of ingediend met eHerkenning dan is deze zichtbaar en bewerkbaar voor alle medewerkers (van de bedrijfsvestiging) met een eHerkenningsmiddel. De behandelende overheid ziet in de aanvraag wel de contactgegevens zoals deze zijn ingediend en zal die persoon hanteren als contactpersoon. Bij het opnieuw aanmaken van een aanvraag zal in het standaardprofiel altijd de standaardcontactgegevens van het bedrijf staan. Dit profiel kan per aanvraag aangevuld en/of gewijzigd worden met de gegevens van de medewerker die de aanvraag doet.