Heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon wanneer er sprake is van kort verzuim?