Een werknemer laat 100% van het Indivdueel Budget in het TSF storten. Hij dit nu veranderen in een 55% storting.Kan hij dit elk moment zomaar veranderen?