Een medewerker wil weten of wij hem een overzicht kunnen verstrekken van zijn rekeningen bij het Tijdspaarfonds. Hij wil weten hoeveel op de rekeningen staat en hoeveel hij al heeft opgenomen de laatste tijd. Weet u hoe we die informatie kunnen krijgen?