Welke overtredingen zijn er mogelijk en wat voor sancties kunnen er worden opgelegd?